Podmienky poskytovania služby

Sme Saleziánsky pastoračný tím – neformálne partnerstvo piatich organizácií pracujúcich v prospech mladých:

  • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
  • Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky)
  • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
  • Laura – Združenie mladých
  • Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

Neformálne partnerstvo vo veciach stránky https://kurzy.oratko.online/ (ďalej len “táto stránka”) plne reprezentujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 82108 Bratislava.

Vzdelávacie kurzy a materiály, ktoré zverejňujeme na tejto stránke, sprístupňujeme v záujme skvalitňovania práce s deťmi a mládežou. Dodržiavame všetky zásady vyplývajúce z autorského práva. Pokiaľ si myslíte, že došlo k ich porušeniu, oznámte to, prosím na info@oratko.online.

Pre plné využitie funkcionalít tejto stránky vyžadujeme registráciu používateľov. Registrácia je bezplatná. Pri nakladaní s osobnými údajmi používateľov sa riadime našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje využívame výlučne na komunikáciu s používateľmi o tejto stránke a pre skvalitnenie ich používateľskej skúsenosti na tejto stránke. Získané osobné údaje nikdy nezdieľame s treťou stranou nad rámec situácii opísaných v Zásadách ochrany osobných údajov. Osobné údaje zverené tejto stránke na žiadosť používateľa môžeme exportovať a poskytnúť mu alebo natrvalo zmazať.

Od všetkých používateľov vyžadujeme:

  • Korektné narábanie so získanými informáciami podľa zásad vyplývajúcich z autorského práva.
  • Slušné vyjadrovanie podľa všeobecne akceptovaných spoločenských zásad.
  • Žiadne prejavy agresivity a násilia, ani akékoľvek správanie smerujúce k zneužívaniu alebo ohrozovaniu iných používateľov (grooming, manipulácia, zastrašovanie a pod.). Žiadame používateľov o nahlasovanie takéhoto správania na e-mail info@oratko.online.
  • Za touto stránkou stoja organizácie otvorene sa hlásiace ku kresťanstvu v podobe ako sa vyjadruje v Katolíckej Cirkvi. Sme otvorení pre polemickú diskusiu a argumentáciu. Našou hranicou, za ktorou neakceptujeme diskusné príspevky, je podpora ideológií a konania, ktoré vedie k nenávisti voči iným ľuďom a skupinám. Takisto neakceptujeme príspevky, ktoré nad rámec otvorenej vecnej diskusie propagujú životný štýl, ktorý je v rozpore s kresťanskými zásadami.

V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel si vyhradzujeme právo zmazať diskusné príspevky porušujúce pravidlá, zrušiť registráciu používateľa, ktorý ich porušuje a zablokovať mu prístup k tejto stránke.

Treba pomôcť?

Sme tu a počúvame

Niečo nie je v poriadku? Alebo sa chceš podeliť s postrehom?

Napíš nám, aby sme vedeli, čo robíme dobre a v čom máme zabrať alebo ti pomôcť.