Lekcia 5 z 7
Prebieha

Heslá v internetových prehliadačoch

Na prístup do internetu najčastejšie používame prehliadače. Existuje ich viacero:

Navzájom si konkurujú, ale ponúkajú približne to isté. Na základe čoho by sme si mali vybrať?

Opatrnejší IT experti odporúčajú kombinovať dodávateľa operačného systému a dodávateľa prehliadača. Ak mám Windows od Microsoftu, skúsim používať prehliadač od iného dodávateľa, aby som minimalizoval pravdepodobnosť úniku osobných údajov cez bezpečnostné diery toho istého dodávateľa. Ja som si vytvoril z viacerých informácií názor, že Firefox, ktorého zdrojové kódy sú zverejnené (a kontrolované komunitou) garantuje pomerne vysokú mieru istoty, že by k úniku osobných dát nemalo dôjsť.

Odborníci sa zhodujú v tom, že je vhodné aspoň oddeliť “pracovnú” a “osobnú” identitu minimálne na úrovni prehliadača. Teda pracovné veci riešim v prehliadači Firefox a osobnú identitu v Google Chrome. Vzhľadom na saleziánsky spôsob života je to ale komplikovanejšie. 😉

Častokrát sa pre pohodlnosť uchýlime k tomu, že necháme prehliadač zapamätať si heslá do iných internetových služieb. Je to síce pohodlné, ale vzhľadom na bezpečnosť by som to neodporúčal pre tieto základné dôvody:

  • ak nepoznáme presne (čo určite nikto z nás nepozná) ako zdrojový kód daného prehliadača funguje, nevieme ani ako s našimi uloženými heslami narába, či sú bezpečne uložené prípadne dokonca, či ich prehliadač neposkytuje niekomu ďalej…
  • heslá sú uložené v počítači na harddisku, kde k nim môžu mať prístup aj iné programy (vírusy), ktoré máme v počítači…
  • skúste si predstaviť, že vám niekto ukradne počítač a dokáže prelomiť/obísť vstupné heslo do windows…

No a úplne najväčší problém je počítač alebo mobil, ktorý nie je vôbec zaheslovaný – ak máme uložené heslá v prehliadači a nemáme zabezpečený počítač… ;-(

Treba pomôcť?

Sme tu a počúvame

Niečo nie je v poriadku? Alebo sa chceš podeliť s postrehom?

Napíš nám, aby sme vedeli, čo robíme dobre a v čom máme zabrať alebo ti pomôcť.